Mi Canto zoekt een tenor Abonneer op nieuwsbrief

Contact

Neem contact op door een e-mail te sturen aan Mi Canto.

Dirigent en dagelijks bestuur

Dirigent

Enrico van Schaik

Voorzitter

Mariëlle van der Horst-Jansen

Secretaris

Marjan Sijbrandij

Penningmeester

Anja van der Eerden


Kamerkoor Mi Canto is aangesloten bij de Koninklijke Bond voor Zang- en Oratoriumverenigingen, KBZON, te Deurne.

Kamerkoor Mi Canto is ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel, nr. 17125855.