Mi Canto zoekt een tenor Abonneer op nieuwsbrief

Contact

Neem contact op door een e-mail te sturen aan Mi Canto.

Dirigent en dagelijks bestuur

Dirigent

Enrico van Schaik

Voorzitter

Hans van Corven

Secretaris

Marjan Sijbrandij

Penningmeester

Patrick Hoevenaars


Kamerkoor Mi Canto is aangesloten bij de Koninklijke Bond voor Zang- en Oratoriumverenigingen, KBZON, te Deurne.

Kamerkoor Mi Canto is ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel, nr. 17125855.